Tilbage

JYLLAND

 

Jylland du store betagende land,

halvt en ø og halvt et rige,

aldrig så jeg så meget sand,

så frodige dale, så drømmende vige,

så vidt et udsyn, så dyb en fred

når solen bag bakker og lyngdrag gik ned.

 

Her gik ham Aakjær og digted engang

om humlernes brummen og lærkernes sang,

om lyng i blomstring og åernes bugt

om mennesker, hærdet under småkårs tugt,

en stor natur var hans digtnings vugge,

må hedens og lyngens fortvivlede rest

tæt om hans syngende mind sig lukke.